Koken, eten en gezellig samenzijn

Een gezellige maaltijd in het HOi-Huis:

In het HOi-Huis wordt al een aantal jaren 1x per maand een avond georganiseerd onder het motto: samen koken samen eten.

We zijn in 2013 voorzichtig begonnen, via lokale organisaties werden mensen benaderd om eens een keer te komen proeven en eten.

Een team van vrijwillige kokers werd gevormd, ook ontstond een team van gastvrouwen die aanwezig konden zijn op de avonden.

De algehele leiding was in handen van Jacqueline Timp ( vanuit het HOiHuis waren Frans Steenvoorden en Frits Helders haar steun en toeverlaat in de organisatie van de avonden).

Jacqueline Timp heeft laten weten dat ze stopt met de activiteit.

Fijn dat de activiteit doorgang kan vinden: we hebben al vrij snel Ada Slikker en Trudie Jansen bereid gevonden Jacquelines taken over te nemen.

Na overleg met Ada en Trude is besloten dat ook de naam van de activiteit ”Samen koken samen eten” gewijzigd wordt in “Samen gezond en gezellig eten”!!

De kosten voor de gasten blijven bestaan uit het samen betalen van de ingrediënten. Wel gaan we de huidige kosten met een euro verhogen van 5 naar 6 euro per maaltijd (dit mede gezien de hogere kosten voor het inkopen van ingrediënten en het inslaan van een drankje voor eenieder).

De doelgroep die het “Samen gezond en gezellig eten” betreffenblijft: alleenstaande ouderen die het leuk vinden om benaderd te worden om een gezonde maaltijd in een groep van ongeveer 20 tot 25 mensen te gebruiken met als doel: het ontmoeten en contact maken, leggen of voortzetten met andere dorpsgenoten.

Kent u nog mensen die we eventueel op de lijst kunnen plaatsen? Geef dit dan door aan Ada Slikker  a.m.slikker@kpnmail.nl

of Trudie Jansen janentrudie@kpnmail.nl

En dan uiteraard…… Eet smakelijk allemaal!

Ada en Trudie