• In het HOi-huis vinden uitsluitend door het bestuur van de stichting Hoi vastgestelde activiteiten door groepen plaats.
 • Elke activiteit wordt begeleid door een begeleider die ook verantwoordelijk is voor wat in de groepen plaatsvindt.
 • Behoudens tijdens officieel erkende feest- en gedenkdagen is het Hoi-huis op maandag tot en met donderdag open van 09.00 tot 16.00 uur. Incidenteel is het HOi-huis ook op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur geopend.
 • Op het publicatiebord in de koffiekamer staat vermeld welke beheerder(s) die dag(delen) aanwezig is/zijn. Deze is/zijn tevens verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het gebouw. Bij verhindering zorgt betrokkene zelf voor vervanging
 • Bij temperaturen boven de 30 graden is het HOi-huis gesloten.
 • Heeft u vragen over het beleid of structuur van het HOi-huis, stel deze dan aan de voorzitter, Eef van Turnhout (06-29592041) of bestuurslid Ans Pijnenborg (06-15966881)
 • Dagelijks koffie gedronken worden in de koffiekamer.
 • Om 12.00 uur kunt u deelnemen aan een gezamenlijke lunch. Meld dit uiterlijk om 10.00 uur bij de beheerder in verband met boodschappen doen. De kosten voor de lunch bedragen € 2,50 per keer, excl. koffie of thee. Na deelname dient u zelf het serviesgoed te plaatsen in de afwasmachine.
 • De prijs van de koffie staat vermeld op de koffieautomaat. Thee kost € 0,50 per kop. Indien gewenst kan de aanwezige beheerder geld wisselen. Zet na het koffie- of theedrinken het gebruikte servies in de afwasmachine. Eventuele aanpassing van deze prijzen worden in de koffiekamer gepubliceerd
 • Bij gebruikmaking van de werkplaats of deelname aan een van de groepen dient u na afloop alle gebruikte materialen weer op te ruimen, meubilair terug te plaatsen en de werkplek weer netjes op te ruimen c.q. aan te vegen. Afgezien van de klokken(wand) dienen de materialen uitsluitend in de daarvoor bestemde kasten te worden opgeslagen.
 • Iedere groep heeft recht op één kast, aan te wijzen door de beheerder, sleutel na gebruik in de algemene sleutelkast hangen.
 • Toegang tot de werkplaats is uitsluitend toegestaan als er een technisch beheerder in de werkplaats aanwezig is. Gebruik van de machines is uitsluitend toegestaan na toestemming van de in de werkplaats aanwezige technische beheerder. De beheerder kan daarbij eventueel helpen.
 • Gebruik van de faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico. De Stichting HOi is hiervoor niet verantwoordelijk
 • Alle machines en gereedschappen behoren tot de inventaris van het HOi-huis en mogen niet naar elders meegenomen worden.
 • Heeft u in de werkplaats kleine materialen verbruikt (zoals lijm, schroeven, boren, schuurpapier) dan wordt u geacht daarvoor een passende donatie in het daarvoor bestemde potje te doen. Dit potje hangt bij de ingang van de werkplaats.
 • De gebruikers dienen op hun eigen kosten alle materialen aan te schaffen, die voor de betreffende activiteit nodig is. Voor een aantal activiteiten worden door Stichting HOi kosten in rekening gebracht. Deze kosten staan vermeld op de website (www.hoihuis.nl) en betreffende vergoeding voor energiekosten.
 • Eten en drinken is in de werkplaats niet toegestaan.
 • In de koffiekamer zijn een EHBO-trommel en defibrillator aanwezig. De beheerder is opgeleid hulpverlener en kan de defibrillator bedienen.
 • De verwarming van het HOi-huis wordt centraal geregeld. Dus niet aan de knoppen draaien.
 • Parkeren op het terrein van het HOi-huis is niet toegestaan, behoudens bij het ophalen of afleveren van materialen en een van de aanhangers. Voor mindervaliden zijn op het terrein 2 invaliden parkeerplaatsen aanwezig. Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend bedoeld voor deelnemers, die in het bezit zijn van een officiële invaliden parkeerkaart. Bij gewenst gebruik dient u de beheerder te bellen, die het grote hek kan openen (tel.: 465555).
 • De kosten voor huur van een aanhanger bedragen € 10,- per dag. Deze dient vooraf bij de beheerder te zijn gereserveerd. Beschadigingen aan een aanhanger worden gerepareerd op kosten van de veroorzaker.
 • Binnen het HOi-huis geldt een rookverbod.
 • Wij zijn allen samen het HOi-huis, ieder draagt met zijn activiteiten in het HOi-huis bij aan het voortbestaan van het HOi-huis. Deelnemers aan hobby-activiteiten van het HOi-huis worden gevraagd de opbrengsten van verkoop in het winkeltje aan het HOi-huis af te dragen.

Vastgesteld door het bestuur op 12 februari 2024.