Toelichting op cijfers en begroting 2020 – 2021

Liquide middelen

Kasoverschotten, de fooienpot en de koffieopbrengsten worden regelmatig afgestort bij de bank.

Exploitatie

Ons HOi-Huis wordt gerund op kasbasis, gestreefd wordt naar een dekking van de uitgaven door bijdrage van de deelnemers, donateurs en factureerbare diensten.

Werkzame personen

De Stichting HOi werkt alleen met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Alleen de beheerders krijgen een kostenvergoeding, die binnen de wettelijke en fiscale richtlijnen valt.

Fiscale status

Stichting HOi heeft een ANBI-verklaring. De Stichting doet per kwartaal een OB-aangifte.

Financiële stukken